Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

1060 226e 500

xwg:

Sherilyn Fenn

Reposted fromLittleJack LittleJack
1006 9075 500

ivanafranka:

ph. Ivana Franka

Reposted fromLittleJack LittleJack
0878 5b81
Reposted fromLittleJack LittleJack

552:

i like being quiet and just listening and observing 

Reposted fromLittleJack LittleJack
9819 daf6 500

leirelatent:

“Alone together” (2012), by Maria Kreyn

Reposted fromLittleJack LittleJack
9099 bd7f

xwg:

L'Eclisse (1962) - Michelangelo Antonioni

Reposted fromLittleJack LittleJack
2493 70a5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
7617 78df 500

ahoradote:

Jean-Luc Godard and Anna Karina photographed by Giancarlo Botti at Jean-Claude Brialy’s home in Monthion, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack

90sgrl:

okay but waking up in the middle of the night to soft rain and knowing you’ve still got hours to sleep, when you’re toasty warm and comfortable & sleep has made you forget all your worries and responsibilities and u go back to sleep feeling as content as ever

Reposted fromLittleJack LittleJack
1149 9d17 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią: ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją


Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.

— “Do zakochanej nieszczęśliwie”
Wisława Szymborska (via po-polsku)
Reposted fromLittleJack LittleJack
1137 4b4e 500

sainted-places:

Kaisersaal / emperor´s hall, Kloster Ebrach/ monastery Ebrach, Bavaria. (July 2014)

Reposted fromLittleJack LittleJack
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
1834 273b 500
Reposted fromrol rol viamidaj midaj

March 23 2017

April 14 2015

6249 1790 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viabrzask brzask
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viaambiwalencja ambiwalencja
Tylko że pewność nigdy nie jest ostateczna, z każdą istotą trzeba zaczynać na nowo. Dzięki temu nabiera się przyzwyczajeń. 
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted frombrzask brzask viatwarze twarze
9520 0371
Reposted fromrol rol viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl